Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

egzamin ósmoklasisty wyniki

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

 

Egzamin ósmoklasisty to temat, z którym już od pewnego czasu muszą mierzyć się uczniowie kończący szkołę podstawową. Reforma oświaty, która doprowadziła do wygaszenia gimnazjów, jednocześnie wydłużyła szkołę podstawową do ośmiu klas. Wróciliśmy więc do formuły sprzed lat. Nowością jest jednak egzamin ósmoklasisty, który jest testem kompetencji absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Do tej pory zdający mierzą się z egzaminem obowiązkowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

Wyniki egzaminów 2020 – dane i liczby 

 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzony był od 16 do 18 czerwca 2020 r. W tym terminie przystąpiło do niego 343 025 uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Stanowi to ok. 98% uczniów. Pozostali przystąpili z różnych powodów do egzaminów w terminie dodatkowym, czyli od 7 do 9 lipca lub byli zwolnieni z obowiązku pisania tego testu. Jako tako bowiem egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – należy do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. 

Warto zauważyć, że ok. 330 700 uczniów korzystało z arkuszy standardowych, a ok. 12 300 uczniów – w wersjach dostosowanych do ich potrzeb. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2020 roku 

 

Średnie wyniki zdających podajemy za stroną CKE. Dotyczą one średniej krajowej, czyli wszystkich zdających uczniów z Polski. Z języka polskiego ósmoklasisty uzyskali średnio 59%, z matematyki – średnio 46%, a z języka angielskiego – średnio 54%. Byli wśród zdających uczniowie, którzy ze wszystkich trzech egzaminów uzyskali od 90 do 100% punktów do zdobycia. Takich zdających było 2 854 osoby. 

Wnioski dotyczące wyników 

 

Oczywiście można dyskutować, czy uzyskane wyniki średnie są wysokie, czy niskie. Biorąc pod uwagę jednak kryteria zaliczeń, które zwykle przyjmowane są w szkołach podstawowych, trudno prezentowane wyniki uznać za zadowalające.  

W szkołach podstawowych najczęściej określane są progi procentowe wyznaczające daną ocenę. I tak zwykle 31–35% punktów oznacza ocenę dopuszczającą, 51–55% ocenę dostateczną; o ocenie dobrej mówimy zwykle od progu 75%, a o bardzo dobrej – od 90% możliwych do uzyskania punktów. 

Przyrównując ten schemat oceniania właściwy dla wielu podstawówek w Polsce, wyniki egzaminu z 2020 roku nie pozostawiają złudzeń. Uniwersalnie je oceniając – uczniowie z języka polskiego spisali się na słabą trójkę, z matematyki – na dwóję, a z angielskiego – między dwójką a trójką. To wszystko pozwala stwierdzić, że stan wiedzy polskich absolwentów szkół podstawowych jest zdecydowanie niezadowalający. Oczywiście są to wyniki uśrednione, obrazują jednak w dużym stopniu, że te trzy kluczowe przedmioty wcale nie zostały dobrze opanowane. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty użytkowników platformy EQURS 

 

Jakiś czas po ogłoszeniu wyników egzaminów platforma EQURS przeprowadziła wśród swoich użytkowników ankietę. Dostępna była przez maila oraz na profili na Instragramie. Wyniki uczniów, którzy korzystali z tych kursów, są odmienne od średniej krajowej. Okazuje się bowiem, że z języka polskiego średni wynik to 81%, z matematyki 74%, a z języka angielskiego 84%.  

Oczywiście proste porównanie zdecydowanie wykazuje znaczny wzrost średniej. Dla języka polskiego średnia w tej grupie zdających jest wyższa o 22%, w przypadku matematyki jest to aż 28%, a języka angielskiego – aż 30%.  

Zapewne jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Użytkownicy, którzy korzystali z pomocy kursów i materiałów na platformie EQURS prawdopodobnie należą do grona tych uczniów, którym zależy na nauce i wynikach. Pewnie traktowali kursy jako dodatkowe źródło wiedzy, możliwość powtórek i usystematyzowania zdobytych w szkole wiadomości. Zapewne są wśród nich uczniowie z wysokimi wynikami, tzw. piątkowi. Zależało im na napisaniu egzaminu jak najlepiej, bo taki wynik jest przepustką do wymarzonej szkoły średniej. 

Można też domyślać się, że samo korzystanie z kursów on-line było dużym wsparciem i dało to przełożenie na wyniki egzaminów. Taka forma pomocy może być bardzo efektywna. Atrakcyjny sposób przekazywania treści z pewnością zwiększa przyswajanie wiedzy. Zrozumienie tematów – które jest kluczowe w procesie nauki – nie zawsze jest możliwe podczas lekcji tradycyjnych, gdy nauczyciel ma ograniczony czas albo uczniowie nie wszystko zdążą zanotować. Nauka w kursach on-line dzięki możliwemu wracaniu do treści i ich poznawaniu w swoim rytmie przyczynia się do zrozumienia materiału. Pomaga  także w powtórkach i utrwalaniu wiedzy. 

Dlaczego warto szukać nowych metod nauki? 

 

Jak wiadomo, szkoły polskie w większości realizują naukę w tzw. systemie pruskim. Polega on na stosowaniu głównie metody podawczej. Nauczyciel występuje jako mentor, który w formie wykładu podaje uczniom nowe informacje. Wymaga ich zrozumienia, a przede wszystkim zapamiętania. 

Oczywiście, metod pracy na lekcji jest sporo – i wielu nauczycieli je stosuje. Uczniowie szkół podstawowych robią więc projekty, biorą udział w lekcjach z wykorzystaniem metod multimedialnych; na lekcjach pojawiają się eksperymenty, doświadczenia, scenki… Wymieniać by można długo. Nie da się jednak zaprzeczyć, że większość lekcji wygląda jak podawanie przez nauczyciela porcji wiedzy. Uczniowie mają z niej zrobić notatki, a później przećwiczyć bądź utrwalić informacje. 

Taki system nauczania nie do końca się sprawdza. Wiele dzieci i młodzieży ma spore kłopoty z dłuższym czasem skupienia. Nieraz nauczyciel nie potrafi dokładnie wytłumaczyć danego tematu, tak by każdy w klasie zrozumiał. Co więcej, czas spędzany z nauczycielem jest ograniczony do niewielu lekcji w tygodniu. W ten sposób mogą powstawać zaległości, które dodatkowo powiększają się w razie nieobecności uczniów na lekcji. Mało efektywna nauka – mimo dużego zaangażowania czasowego – przekłada się niestety także na wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

Dlaczego więc warto szukać nowych metod nauki? Otóż materiał do opanowania pozostaje ten sam, jednak otwierając się na nowe sposoby przyswajania wiedzy, dużo możemy zyskać! Dodatkowe kursy czy materiały oczywiście nie zastąpią nauczyciela, jednak mogą być świetnym uzupełnieniem nauki szkolnej. Pomogą w zrozumieniu tematu, mogą być wielokrotnie powtarzane dla zapamiętania i utrwalenia treści. 

W obecnej erze cyfryzacji oraz wielu miesięcy nauki zdalnej praktycznie wszyscy uczniowie starszych klas szkoły podstawowej potrafią świetnie posługiwać się komputerem, internetemMożliwości multimedialne wykorzystują na co dzień, często do rozrywki. Kursy on-line nie stanowią więc dla nich żadnej trudności. 

Platformy e-learningowe, takie jak EQURS, mogą być świetnym wsparciem w nauce. Dodatkowo korzystanie z takiej pomocy przekłada się bezpośrednio na wyniki z egzaminu ósmoklasisty, co potwierdza nasza ankieta! Warto wiedzieć, że na EQURS mamy dostępne materiały w formie krótkich lekcji video, notatek i ćwiczeń interaktywnych. Co ważne, cała przekazywana na kursach wiedza jest dostosowana do wymogów CKE i realizuje podstawy programowe. 

Oczywiście EQURS nie wyręczy uczniów i nie napisze za nich egzaminów. Jednak w efektywny sposób – w relatywnie krótkim czasie – ósmoklasista jest w stanie opanować naprawdę spory materiał. Wiąże się to, rzecz jasna, z nakładem pracy. Jednak na sukces zawsze trzeba zapracować. Nic, co wartościowe, nie przychodzi samo! 

Widząc jednak wyniki egzaminu użytkowników kursów, zdecydowanie polecamy poszukiwanie nowych metod nauki. Często wiedza podana w inny, ciekawy sposób, zupełnie inaczej i szybciej zostaje w naszych głowach. Możliwość usystematyzowania informacji i zwracanie uwagi na najistotniejsze partie materiału to także zalety kursów on-line. Są nastawione – inaczej niż szkoła – nie na ciągłe poganianie i testy, tylko na prawdziwą naukę. Dzięki ciekawym metodom uczenie się nie nuży, a staje się źródłem satysfakcji. Ona przekłada się także na lepszy wynik egzaminu i dobry start w przyszłość w szkole średniej. 

 

Przewiń do góry

Pobierz bezpłatnie próbny arkusz maturalny!

Podaj nam swojego maila, na którego wyślemy Ci próbny arkusz maturalny z matematyki. Koniecznie sprawdź SPAM.
Życzymy miłej nauki z EQURS!Pobierz bezpłatnie próbny arkusz przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty!

Podaj nam swojego maila, na którego wyślemy Ci próbny arkusz z języka polskiego, przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Życzymy miłej nauki z EQURS! Koniecznie sprawdź SPAM!