Postać kanoniczna i wykres funkcji kwadratowej (demo test)