Matura 2020

Chcesz skutecznie przygotować się do matury? Na platformie EQURS znajdziesz innowacyjne video-repetytoria, z którymi przerobisz całą podstawę programową CKE. Ucząc się z EQURS, nic Cię nie zaskoczy na arkuszu maturalnym. Korzystając z platformy EQURS:

 • przygotujesz się do matury w 100% na swoim komputerze lub smartfonie
 • uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz
 • oszczędzasz na kosztownych korepetycjach i tradycyjnych repetytoriach

Zobacz filmik, aby dowiedzieć się więcej!

Odtwórz wideo

WIERZYMY W NOWE TECHNOLOGIE

Jesteśmy przekonani, że nowe technologie, a w szczególności komputer i internet, nie stanowią zagrażenia dla jakości edukacji. Jest wręcz przeciwnie - w EQURS wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania z pożytkiem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Nowatorska fomuła

Nasze kursy stworzone są w nowatorskiej formule. Składają się one z filmiku video, notatek i interaktywnych ćwiczeń. Pokrywają one całą podstawę programową w kompleksowy i przystępny dla odbiorcy sposób.

ALTERNATYWA DLA REPETYTORIÓW I KOREPETYCJI

Koszt naszych kursów jest znacznie niższy niż kwota, którą zazwyczaj rodzice przeznaczają na korepetycje i inne pomoce naukowe. Dodatkowo, dzięki formule naszych kursów maturalnych, uczeń może powrócić do określonego zagadnienia w dowolnej chwili.

DARMOWA WERSJA DEMO

Chcesz przekonać się, czy video-repetytoria EQURS to rzeczywiście rozwiązanie dla Ciebie? Przygotowaliśmy wersję DEMO, z której możesz skorzystać całkowicie za darmo.

Niesamowita cena za każdy kurs

opracowany przez najlepszych specjalistów, zgodnie z wymaganiami CKE!
5,50 zł / miesiąc Przy abonamencie 9-miesięcznym
 • J. polski (podstawa i rozszerzenie)
 • J. angielski (podstawa i rozszerzenie)
 • Matematyka (podstawa)
 • Geografia (rozszerzenie)
0 +
Lekcji

Lekcje video

W każdym video-repetytorium znajdziesz około 80 lekcji video, prezentujących w krótkiej i przystępnej dla każdego formie wszystkie niezbędne zagadania na egzaminie.

0 +
Opracowań

Notatki

Pod każdą z lekcji przygotowaliśmy dla Ciebie jej krótkie podsumowanie w formie użytecznych i praktycznych notatek.

0 +
Ćwiczeń

Interaktywne ćwiczenia

Po przerobieniu lekcji masz możliwość powtórzenia materiału poprzez wykonanie interaktywnych ćwiczeń i quizów, dzięki którym utrwalisz nabytą wiedzę.

Język polski

Uzyskaj dostęp do Video-Repetytorium z polskiego już dziś, aby powtórzyć wszystkie najważniejsze wątki i motywy, pojawiające się w obowiązkowych lekturach, dowiedzieć się jak uzyskać maksymalną liczbę punktów za wypracowanie i skutecznie przygotować się do ustnej matury!

PROMOCJA

Język Polski cz. I (matura podstawowa i rozszerzona)

Zobacz więcej

PROMOCJA
pan tadeusz

Język Polski cz. II (matura podstawowa i rozszerzona)

Zobacz więcej


Dr Ewa Frączek

Nauczyciel, wykładowca akademicki, korepetytor i publicystka. Od ponad jedenastu lat na bieżąco z egzaminami, maturami, nowinkami i zmieniającym się programem – zarówno z polskiego, jak i historii. Autorka jednego z pierwszych w Polsce podręczników przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty – TAK, ZDAM! oraz kursów dla nauczycieli OPERON („Oswoić maturę z polskiego”, „Oswoić maturę z historii”, kurs biblioterapii).

Matematyka

W naszym Video-Repetytorium znajdziesz omówienie wszystkich zagadnień, które mogą pojawić się na arkuszu maturalnym. Zostały one przedstawione w jasny i zwięzły sposób, bazując na metodzie micro-learning. Przygotuj się do maturt z EQURS 100% online. Tego jeszcze nie było!


Dr Łukasz Dawidowski

Nauczyciel akademicki, nauczyciel w liceum ogólnokształcącym, popularyzator matematyki. Od wielu lat stara się przekonywać innych, że matematyka nie jest taka straszna i da się ją polubić. Czasami opowiada o zastosowaniach równań różniczkowych w fizyce, a niekiedy zadaje słuchaczom pytanie, co to są cyfry arabskie i co Antoni Słonimski miał wspólnego z matematyką. Uwielbia nowe technologie, metodę projektu, a od pewnego czasu stara się propagować pracę na zasadach tutoringu.

Geografia

Nasze video-repetytoria z geografii dostępne będą już wkrótce!


Język angielski

Video-repetytoria z języka angielskiego dostępne już wkrótce!


Dr Arkadiusz Badziński

Anglista, wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel dyplomowany j. angielskiego w szkołach. Na jego ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne składa się m.in. kierowanie ośrodkiem British Council. Dr Arkadiusz Badziński jest tłumaczem przysięgłym konferencyjnym oraz autorem monografii i słowników specjalistycznych (również medycznych), a także artykułów naukowych z zakresu dydaktyki. Jego doktorat w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dotyczył specjalistycznego tłumaczenia medycznego.
Prowadzi własną kancelarię tłumaczeń i nauki języka angielskiego ogólnego oraz medycznego i prawnego. Prywatnie interesuje się psychologią oraz uwielbia podróże w nieznane, filmy biograficzne i muzykę filmową. Obecnie pisze książkę biograficzną o Marilyn Monroe. Jego motto życiowe to: "the best is yet to come".

Z EQURS bez trudu mogłem przygotować się do matury. Dostęp do lekcji mam przez cały rok i zawsze mogę wrócić do dowolnego materiału.
Tomek

Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym

TERMINY

Terminy egzaminów maturalnych sprawdzisz tutaj.

PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM SPRAWDZANE?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
 2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
 3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)‎
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje C i D).

CZY WYBÓR PRZEDMIOTÓW NA EGZAMINIE MATURALNYM ZALEŻY OD TEGO, JAKICH PRZEDMIOTÓW UCZEŃ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH ‎PRZEDMIOTÓW?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
 2. przykładowych zestawach zadań
 3. arkuszach tzw. matury próbnej
 4. arkuszach z lat ubiegłych

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ‎NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKA REGIONALNEGO?‎

 1. Część ustna egzaminu z powyższych języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎
 2. Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎
 3. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42). Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 1. Do 1 października 2018 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 – plik “załączniki”).
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2019 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2019 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 1 października 2018 r. (załącznik 1a).
 4. Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a i załącznik 2).
 5. Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b)
  2. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b)
  3. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b)
  4. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b)
  5. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)  (załącznik 1c).
 6. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA?

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

 1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).
  1. Przykład 1: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2016 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2017 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2018 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2019 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 2: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2019 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2019 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.
  1. Przykład 3: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2019 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 4: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2019 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

Uwaga:

 1. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2019 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2019 r. Wzór wniosku zostanie zamieszczony na stronach internetowych CKE i OKE 7 marca 2019 r.
 3. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r. (w przypadkach, o których mowa w p.2, do 31 marca 2019 r.). Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH PRZYSŁUGUJĄ NA EGZAMINIE MATURALNYM SPECJALNE UPRAWNIENIA?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja H).

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY ŚWIADECTWO JEST ‎WYDAWANE?

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2019 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 4 lipca 2019 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2019 r.

JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W "NOWEJ" FORMULE SĄ JUZ DOSTĘPNE?