Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2020 r.?

Data egzaminu ósmoklasisty (tj. termin główny) przypada zawsze drugą połowę na kwietnia, natomiast termin dodatkowy egzaminu na pierwszą połowę czerwca.

Szczegółowy harmonogram egzaminu ogłaszany jest przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego.

Przykład: Szczegółową termin, w którym odbedzie się egzamin ósmoklasisty w 2021 roku poznamy nie później niż 20 sierpnia 2020.

Kiedy można podejść do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym?

Jeśli  z powodu przyczyn losowych lub zdrowotnych do nie mogłaś/mogłeś podejść do egzaminu  w terminie głównym (a więc w drugiej połowie kwietnia), możesz podejśc do egzaminu w terminie dodatkowym.

Czy można być zwolnionym z egzaminu ze względu na stan zdrowia?

Uczeń, który nie mógł podejść do egzaminu zarówno w terminie głównym ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny może zostać zwolniony z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Szczególne przypadki zdrowotne mają miejsce wtedy, gdy stan zdrowia uniemożliwia przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty lub danego zakresu egzaminu w terminie dodatkowym lub w obu terminach przeprowadzania egzaminu. Co istotne, zaistnienie takiej sytuacji musi zostać na podstawie badań lekarskich.

Jako szczególne przypadki losowe traktowane są nagłe zdarzenia, które uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie.

Przykład: Jan Kowalski, z powodu przewlekłej choroby, nie mógł podejść do egzaminu ósmoklasisty ani w terminie głównym ani dodatkowym. Jego rodzice (opiekuni prawni) mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie Jana z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Do wniosku powinni załączyć stosowną dokumentację medyczną. Wniosek ten zostanie następnie przekazany Dyrektorowi właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który rozpatrzy wniosek i udzieli pismenj odpowiedzi dyrektorowi szkoły.

Jak przygotować się do egzaminu, gdy nie mogłem przystąpić do niego w przewidzianym terminie?

Jeśli z powodu choroby lub innych przypadków losowych nie mogłeś przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w kwietniu, nie martw się! Dzięki naszym video-repetytorium opanujesz najważniejsze zagadnienia uczac się w domu.

Video-Repetytoria EQURS

Chcesz przetestować za darmo nasze internetowe kursy dla ómoklasistów? Jeśli tak, kliknij w link poniżej!