Egzamin ósmoklasisty 2020

Zastanawiasz się jak opanować materiał wymagany na egzamin ósmoklasisty? Z video-repetytoriami EQURS przygotujesz się kompleksowo do egzaminu z języka polskiego, matematyki, a także języka angielskiego. Video-repetytoria EQURS to:

 • nowoczesna alternatywa dla papierowych repetytoriów
 • przystępna i przejrzysta forma
 • konkurencyjna cena

Zobacz filmik, aby dowiedzieć się więcej!

Odtwórz wideo

ALTERNATYWA DLA PAPIEROWYCH REPETYTORIÓW​

Czasy w których żyjemy wymagają nowych rozwiązań. Komputer i smartfon to wcale nie "rozpraszacze". W EQURS stosujemy najnowsze rozwiązania, tak aby wprowadzić polską edukację w XXI w.

UCZ SIĘ SWOIM TEMPEM

Wszystkie lekcje prezentowane są w krótkiej i przystępnej formie. Każda z lekcji jest nie dłuższa niż 10 minut, tak abyś mógł dostosować naukę do swojego harmonogramu dnia.

ZAMIAST TRADYCYJNYCH KOREPETYCJI​

Koszt video-repetytoriów jest nieporównywalnie niższy od tradycyjnych korepetycji. Co więcej, do lekcji dostępnych na naszej platformie możesz wracać w dowolnym czasie i miejscu bez jakichkolwiek ograniczeń.

DARMOWA WERSJA DEMO

Chcesz przekonać się, czy video-repetytoria EQURS to rzeczywiście rozwiązanie dla Ciebie? Przygotowaliśmy wersję DEMO, z której możesz skorzystać całkowicie za darmo.

Niesamowita cena za każdy kurs

opracowany przez najlepszych specjalistów, zgodnie z wymaganiami CKE!
4,50 zł / miesiąc Przy abonamencie 9-miesięcznym ​
 • J. polski
 • J. angielski
 • Matematyka
0 +
Lekcji

Lekcje video

W każdym video-repetytorium znajdziesz około 60 lekcji video, prezentujących w krótkiej i przystępnej dla każdego formie wszystkie niezbędne zagadania na egzaminie.

0 +
Notatek

Notatki

Pod każdą z lekcji przygotowaliśmy dla Ciebie jej krótkie podsumowanie w formie użytecznych i praktycznych notatek.

0 +
Ćwiczeń

Interaktywne ćwiczenia

Po przerobieniu lekcji masz możliwość powtórzenia materiału poprzez wykonanie interaktywnych ćwiczeń i quizów, dzięki którym utrwalisz nabytą wiedzę.

Język polski

Chcesz skutecznie powtórzyć najważniejsze motywy występujące w Quo vadis, przypomnieć sobie czym jest imiesłów, dowiedzieć się jak napisać dobrą charakterystykę? To i wiele, wiele innych znajdziesz w naszym kursie przyogotowującym do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.


Dr Ewa Frączek

Nauczyciel, wykładowca akademicki, korepetytor i publicystka. Od ponad jedenastu lat na bieżąco z egzaminami, maturami, nowinkami i zmieniającym się programem – zarówno z polskiego, jak i historii. Autorka jednego z pierwszych w Polsce podręczników przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty – TAK, ZDAM! oraz kursów dla nauczycieli OPERON („Oswoić maturę z polskiego”, „Oswoić maturę z historii”, kurs biblioterapii).

Matematyka

Algebra, geometria, funkcje, pierwiastki, zadania na dowodzenie… Czy na pewno poradzisz sobie z tym na egzaminie ósmoklasisty z matematyki? Zapisz się na nasz kurs, aby przekonać się, że matematyka nie musi być taka straszna!


Dr Joanna Studnik

Joanna ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uzyskując tytuł Doktora Nauk Fizycznych. W czasie studiów brała udział w międzynarodowym programie Erasmus/Tempus, uczestnicząc w zajęciach i zdając egzaminy na Uniwersytecie w Manchester. Joanna ma bardzo bogate doświadczenie dydaktyczne, na które składają się przede wszystkim: publikacje artykułów naukowych z fizyki i matematyki; recenzje podręczników szkolnych; praca w różnych placówkach edukacyjnych począwszy od szkół podstawowych poprzez szkoły średnie (gimnazjum, liceum, technikum), a skończywszy na uczelniach wyższych.
Joanna bardzo lubi młodzież i niezwykle ceni sobie możliwość przebywania ze swoimi uczniami, którym przekazuje wiedzę, a w zamian otrzymuje możliwość spojrzenia na współczesność przez pryzmat młodego człowieka. Z zamiłowania jest malarką. Brała udział w konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych (http://joannastudnik.wixsite.com/obrazy).

Język angielski

Obawiasz się gramatyki, a angielskie czasy sprawiają Ci trudności? Chcesz powtórzyć najważniejsze słownictwo? Nie wiesz, czy dasz sobie radę z czytaniem i słuchaniem po angielsku? Zapraszamy do naszego video-repetytorium dla zdających egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego!


Mark Fordham

Mark pochodzi z Londynu, gdzie przez wiele lat pracował jako nauczyciel języka angielskiego i francuskiego, w tym języka biznesowego. Występował on również jako prezenter w angielskich programach telewizyjnych oraz reklamach. Obecnie, mieszkając w Polsce, jest nauczycielem w jednym z najbardziej renomowanych liceów w kraju. Mark zaprezentuje Wam najważniejsze słownictwo i wyrażenia, które przydadzą się Wam na egzaminie ósmoklasisty!

Kalina Sikorska

Kalina ukończyła studia na Queen Mary, University of London. Postanowiła wrócić do Polski, aby nauczyć rodaków języka Szekspira i Eda Sheerana. Uczenie angielskiego to jej pasja i zawsze stara się pokazać uczniom, że nauka języka to świetna zabawa. Kalina prowadzi część gramatyczną i udowodni Wam, że okresy warunkowe nie gryzą, a present perfect da się pokochać!

Dr Arkadiusz Badziński

Anglista, wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel dyplomowany j. angielskiego w szkołach. Na jego ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne składa się m.in. kierowanie ośrodkiem British Council. Dr Arkadiusz Badziński jest tłumaczem przysięgłym konferencyjnym oraz autorem monografii i słowników specjalistycznych (również medycznych), a także artykułów naukowych z zakresu dydaktyki. Jego doktorat w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dotyczył specjalistycznego tłumaczenia medycznego.
Prowadzi własną kancelarię tłumaczeń i nauki języka angielskiego ogólnego oraz medycznego i prawnego. Prywatnie interesuje się psychologią oraz uwielbia podróże w nieznane, filmy biograficzne i muzykę filmową. Obecnie pisze książkę biograficzną o Marilyn Monroe. Jego motto życiowe to: "the best is yet to come".

Dzięki platformie EQURS mogę przygotować się do matury. To o wiele tańsze i wygodniejsze niż tradycjne korepetycje.
Basia

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.