Obecny status
Nie zapisany
Cena
Wewnętrzny
Rozpocznij naukę
This course is currently closed

Spis treści

Rozwiń wszystko
MODUŁ 1 – DZIEŁO JAKO KOMUNIKAT – BADANIA W KONTEKŚCIE SCHEMATU ROMANA JAKOBSONA
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
MODUŁ 2 - KONTEKSTY
MODUŁ 3 - ELEMETY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
MODUŁ 4 - SPOSOBY KREACJI ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO
MODUŁ 5 – HISTORIA LITERATURY
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
Moduł - zawartość
MODUŁ 6 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Temat 1
MODUŁ 6 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Temat 2
Przewiń do góry