Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This kurs is currently closed

Kurs zawartość

Rozwiń wszystko
MODUŁ 1 – DZIEŁO JAKO KOMUNIKAT – BADANIA W KONTEKŚCIE SCHEMATU ROMANA JAKOBSONA
MODUŁ 2 - KONTEKSTY
MODUŁ 3 - ELEMETY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO
MODUŁ 4 - SPOSOBY KREACJI ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO
MODUŁ 5 – HISTORIA LITERATURY
MODUŁ 6 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Temat 1
MODUŁ 6 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Temat 2